Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2019

tellmetruth
22:38
5140 db23
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:35
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:33
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
tellmetruth
22:26
8835 0bd1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:26
1334 df71
Reposted fromfelicka felicka viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:25
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
tellmetruth
22:24
2207 a786 500
Reposted fromAlcea Alcea vialostinspace lostinspace
tellmetruth
22:21
4898 3ed7
tellmetruth
22:19
3411 9110 500
Reposted fromwentyl wentyl viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:18
Kiedy rozczarujesz ludzi, od których jesteś uzależniony, to odzyskujesz wolność. Na początku to trochę boli, ale później człowiek zyskuje autonomię i już jest nie tylko reprezentantem opinii większości, ale jest reprezentantem siebie samego – i to jest bardzo fajne uczucie.
— Piotr Rogucki
Reposted fromlittlepaws littlepaws viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:16
2781 a7c6 500
Reposted fromgrobson grobson viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:16
5716 5148 500
tellmetruth
22:14
1278 56dc 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:11
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:09
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viawszystkodupa wszystkodupa

February 27 2019

tellmetruth
22:07
4542 06de 500
Reposted fromgaf gaf viawszystkodupa wszystkodupa

February 18 2019

tellmetruth
22:20

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"

February 13 2019

tellmetruth
11:07
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viaboli boli
tellmetruth
11:06
0501 6873 500
Reposted fromoll oll viaboli boli
11:02
5576 ce32 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viaboli boli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl