Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2020

tellmetruth
19:17
8758 7533 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
19:17
tellmetruth
19:13
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
19:10
6908 c141 500
tellmetruth
19:08
2772 664c
which is ....???
Reposted fromrubinek rubinek viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
19:06
9213 a935 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
18:53
tellmetruth
18:53
4228 584d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
18:52
Może to głupie, ale czasem coś się udaje tylko dlatego, że wierzysz, że się uda. To chyba najlepsza definicja wiary, jaką znam.
— King Stephen
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaboli boli
tellmetruth
18:51
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viaboli boli

February 06 2020

tellmetruth
21:57
1959 aa33 500
Reposted fromtfu tfu viaboli boli
tellmetruth
21:43
8152 aa7f 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viadrosera drosera
tellmetruth
21:43
    Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
     
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompiepszoty piepszoty viaboli boli

January 14 2020

tellmetruth
20:37
8578 cf2a
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
20:37
6965 16d2 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
20:36
nic więcej nie chcę niż to, żeby wszyscy, których kocham, nigdy w to nie watpili.
— Paweł Ponury Żukowski
Reposted fromstonerr stonerr viadontforgetme dontforgetme
20:20
5160 a322
tellmetruth
20:20
9104 dbc9 500
Reposted fromstroschek stroschek viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
20:15
5367 3aa5
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaboli boli
tellmetruth
20:15
5535 c24d
Reposted fromdrobnostki drobnostki viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl