Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2019

tellmetruth
21:43
2529 1d38 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadrosera drosera
tellmetruth
21:42
8398 d3b3
tellmetruth
21:42
8779 7ba5 500
tellmetruth
21:42
2026 b78e 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:40
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viasiostry siostry

June 03 2019

tellmetruth
21:32
8868 1409 500
Reposted fromolbaria olbaria viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:29
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:29
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:26
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:15
7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza viasiostry siostry
tellmetruth
20:56
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
tellmetruth
20:55
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viawszystkodupa wszystkodupa

May 16 2019

tellmetruth
22:43
8059 d091
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:41
0120 0a36 500
tellmetruth
22:38
5140 db23
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:35
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:33
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
tellmetruth
22:26
8835 0bd1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:26
1334 df71
Reposted fromfelicka felicka viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:25
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl