Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2019

tellmetruth
21:32
8868 1409 500
Reposted fromolbaria olbaria viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:29
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:29
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:26
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:15
7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza viasiostry siostry
tellmetruth
20:56
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
tellmetruth
20:55
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:32
8868 1409 500
Reposted fromolbaria olbaria viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:29
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:29
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:26
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:15
7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza viasiostry siostry
tellmetruth
20:56
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
tellmetruth
21:32
8868 1409 500
Reposted fromolbaria olbaria viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:29
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:29
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:26
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:15
7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza viasiostry siostry
tellmetruth
21:29
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:26
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl