Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2019

tellmetruth
21:29
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:29
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:26
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:15
7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza viasiostry siostry
tellmetruth
20:56
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
tellmetruth
20:55
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viawszystkodupa wszystkodupa

May 16 2019

tellmetruth
22:43
8059 d091
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:41
0120 0a36 500
tellmetruth
22:38
5140 db23
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:35
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:33
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
tellmetruth
22:26
8835 0bd1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:26
1334 df71
Reposted fromfelicka felicka viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:25
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
tellmetruth
22:24
2207 a786 500
Reposted fromAlcea Alcea vialostinspace lostinspace
tellmetruth
22:21
4898 3ed7
tellmetruth
22:19
3411 9110 500
Reposted fromwentyl wentyl viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:18
Kiedy rozczarujesz ludzi, od których jesteś uzależniony, to odzyskujesz wolność. Na początku to trochę boli, ale później człowiek zyskuje autonomię i już jest nie tylko reprezentantem opinii większości, ale jest reprezentantem siebie samego – i to jest bardzo fajne uczucie.
— Piotr Rogucki
Reposted fromlittlepaws littlepaws viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:16
2781 a7c6 500
Reposted fromgrobson grobson viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:16
5716 5148 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl