Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

tellmetruth
10:07
5396 098a 500
Reposted fromreycio reycio viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
10:03
Miałeś mnie jak tylko powiedziałeś "Cześć"
— JERRY MAGUIRE (1996)
tellmetruth
10:02
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Gentelmen
10:01
3827 f28d
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadontforgetme dontforgetme
10:01
tellmetruth
10:01
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viadontforgetme dontforgetme

June 25 2017

tellmetruth
18:38
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
18:25
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viasiostry siostry
tellmetruth
18:25
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viasiostry siostry
tellmetruth
18:24
Gdy w wieku trzydziestu lat wraca się do punktu wyjścia, to znaczy, że zmarnowało się życie. Że jest się trupem. Miałeś, kurwa, tyle czasu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viasiostry siostry

June 20 2017

tellmetruth
09:06
3863 8016
Reposted fromrealytruth realytruth
tellmetruth
09:06
3858 6d96
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
tellmetruth
09:06
Reposted frommefir mefir viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
09:04
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viadontforgetme dontforgetme

June 15 2017

tellmetruth
21:34
tellmetruth
21:32
tellmetruth
21:31
1292 3b36 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
21:31
tellmetruth
21:31
9440 63f7 500
Fargo S01E06
tellmetruth
21:30
5139 5782 500
miss 
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaddrunk ddrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl