Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

tellmetruth
10:26
3652 d372 500
Reposted fromtfu tfu viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
10:21
tellmetruth
10:20
tellmetruth
10:19
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
10:11
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
10:11
Zakochaj się, gdy będziesz gotowa, a nie samotna.
— tak mówią
Reposted frommysoul mysoul viadontforgetme dontforgetme
10:11
tellmetruth
10:10
tellmetruth
10:03
2419 370b
10:03
10:01
9727 afb5 500
Reposted fromprettywomen prettywomen viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
10:00
keep it simple by David Powell
tellmetruth
08:55
Przekleństwem naszych czasów jest to, że wymagają od Ciebie byś w wieku 16 lat wiedział, co chcesz robić w życiu i tej decyzji się trzymał.
— Alan Rickman
Reposted fromjusta986 justa986 viaboli boli
tellmetruth
08:54
0731 d4fa 500
Reposted frommyrla myrla viaboli boli
tellmetruth
08:54
3674 39f7 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaboli boli
tellmetruth
08:54
Jak słyszę to smutne pierdolenie o odnajdywaniu samego siebie, o tym, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, mieć odwagę bycia szczęśliwym, to mi się robi niedobrze.
— S. Twardoch
Reposted fromrazemosobno razemosobno viadontforgetme dontforgetme
08:49
0699 d43f 500
08:41
9423 d30d 500

hazardgear:

knittingproblems:

I need this on a shirt or something

YES.

Reposted fromnighters nighters viaddrunk ddrunk
tellmetruth
08:41
Nie rozpamiętuj, bo się wykończysz.
Reposted fromte-quiero te-quiero viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
00:06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl