Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

tellmetruth
13:29
6314 c449 500
Reposted fromtfu tfu vialovesweets lovesweets
tellmetruth
13:22
5405 49e4 500
3//
Reposted fromrawwwr rawwwr vialovesweets lovesweets
tellmetruth
13:22
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
tellmetruth
13:22
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve vialovesweets lovesweets
tellmetruth
10:32
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje.
— Juliusz Strachota
Reposted fromcorvax corvax viamadamebutterfly madamebutterfly
tellmetruth
10:32
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromcorvax corvax viamadamebutterfly madamebutterfly

August 19 2017

tellmetruth
22:17
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viagdziejestola gdziejestola
tellmetruth
22:16
4495 8a88 500
Reposted fromSTYLTE STYLTE viagdziejestola gdziejestola
tellmetruth
22:15
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viagdziejestola gdziejestola
tellmetruth
22:15
2222 a1d1 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viagdziejestola gdziejestola
tellmetruth
22:14
3439 0922
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
22:14
tellmetruth
09:54
5832 ce62 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
tellmetruth
09:54
5885 2b66
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
tellmetruth
09:54
5891 e2b2
<3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

August 18 2017

tellmetruth
17:20
1175 dbdb
Reposted fromsarazation sarazation viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
17:20
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
17:20
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
17:18
9446 8a74
Reposted fromtaSowa taSowa viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
17:17
Reposted fromworst-case worst-case viataktopaz taktopaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl