Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

tellmetruth
20:48
2918 ad93 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
20:48
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
09:22
3143 89cd
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
09:07
Wiem, że jeszcze zatęsknię 
kiedy jesień nadejdzie
pewnie spojrzę na jej zdjęcie,
potem odłożę je na miejsce i usiądę na krześle.
— Stygmaty
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasiostry siostry
tellmetruth
09:07
7139 ae21
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
09:05
Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. A potem żądaj ode mnie, czego chcesz.
— św. Augustyn z Hippony
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
09:04
6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna- viaddrunk ddrunk
tellmetruth
08:52
tellmetruth
08:52
2808 c033 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
08:51
tellmetruth
08:51
7909 66c7
Reposted frommerkaba merkaba viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
08:51
5538 06e1 500
Reposted fromboli boli viawszystkodupa wszystkodupa

May 11 2018

tellmetruth
22:03
5276 ae3d
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaboli boli
tellmetruth
22:02
Nigdy nikogo tak nie dotykałam. To jest dotyk przeznaczony tylko dla ciebie. Stworzony dla ciebie. Narodził się przy tobie. Taki dotyk - taka czułość.
— Kaja Kowalewska - "Bóg strzelił gola"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaboli boli
tellmetruth
22:02
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viaboli boli
tellmetruth
21:58
6081 15b3 500
a przynajmniej tak się czuje. Nic się nie zmienia.
Reposted frommakle makle viaboli boli
tellmetruth
21:57
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaboli boli
tellmetruth
21:56
Chętnie stoczę z tobą pojedynek intelektualny. Widzę jednak, że jesteś bez broni.
— Stephen Hawking
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaboli boli
tellmetruth
21:55
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

May 07 2018

tellmetruth
20:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl