Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

tellmetruth
11:57
2583 a815
Reposted from99problems 99problems
tellmetruth
11:57
Wszystko co dobre , zaczyna się w marcu.
— znalezione
Reposted from99problems 99problems
11:56
8616 6a54 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid via99problems 99problems
tellmetruth
11:55
5958 830f
Reposted from99problems 99problems
tellmetruth
11:53
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto via99problems 99problems
tellmetruth
11:52
Pamiętam , leżałam z nim tak, kiedyś, dawno temu. Myślałam sobie wtedy 'jest idealnie'
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte via99problems 99problems
11:46
5004 9df1 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viataktopaz taktopaz

March 21 2017

tellmetruth
22:08
8559 7904 500
tellmetruth
22:08
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
22:08
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
22:07
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viasiostry siostry
22:07
1528 978e

faceplantmay:

today-isawindingroad:

mvtk42:

monkeysaysficus:

hey, whatcha doing? are these the internets? can I internet too?

This seems familiar…

THIS

GUY’S


FREAKING

DOG

IS

RUINING

MY

LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEE

But so is the dude, he’s pretty smokin

tellmetruth
22:07
Wielu życiowych rozbitków to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali.
— Thomas Alva Edison
Reposted fromavooid avooid viadontforgetme dontforgetme

March 18 2017

tellmetruth
23:30
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viadozylnie dozylnie
tellmetruth
23:29
Reposted fromdfw777 dfw777 viadozylnie dozylnie
tellmetruth
23:28
Tego się nie da naprawić. To jest źle zepsute.
— usłyszane (Radiowa Trójka)
Reposted frommonamor monamor viadozylnie dozylnie
tellmetruth
23:21
6031 60c3 500
Reposted fromkaiee kaiee viadozylnie dozylnie
tellmetruth
23:20
Niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
— B.Hellinger
Reposted froma-s a-s viadozylnie dozylnie
tellmetruth
23:20
8398 59f7 500
M. Halber
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadozylnie dozylnie
tellmetruth
23:19
Reposted fromFlau Flau viadozylnie dozylnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl