Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

tellmetruth
21:19
2517 113b
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
tellmetruth
21:15
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
tellmetruth
21:15
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.

August 08 2019

tellmetruth
20:23
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaboli boli
tellmetruth
20:22
Dlaczego tak bardzo boimy się w otwarty sposób mówić o uczuciach? Nie zdradzamy co nas boli. Nawet przed tymi, których kochamy. A przecież chyba zależy nam na sobie? Zapominamy, że słowa służą nie tylko temu, by ranić. Są po to by nas do siebie jeszcze bardziej zbliżać. By pomóc rozwiązać konflikty i nieporozumienia. Często zasypiamy  przytuleni do niedopowiedzeń. Nie dbamy o to, by rozplątać negatywne emocje. Brak czasu, brak ochoty, brak zrozumienia. Czy to ma sens? Żadnego.
— M. Witkiewicz "Po prostu bądź"
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaboli boli
tellmetruth
20:21
0218 d911 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaboli boli
20:20
0940 8427
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasiostry siostry

July 29 2019

tellmetruth
21:05
9472 8540 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
21:00
Jakie to dziwne, gdy człowiek jest szczęśliwy. Często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami, zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— (via skmmks)
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viasiostry siostry

July 23 2019

tellmetruth
21:27
8807 8934 500
Reposted fromqb qb viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:27
9878 8f00 500
w głębi serca wszyscy czujemy podobnie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:27
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:26
9472 8540 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:26
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:25
0100 f889 500
Reposted fromzciach zciach viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
21:24
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham.
— Emily Griffin
Reposted fromxalchemic xalchemic viasiostry siostry
tellmetruth
21:24
6679 9229 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viasiostry siostry

June 28 2019

tellmetruth
22:07

nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

— Jan Twardowski
tellmetruth
22:07
4153 2e4d 500
Reposted fromwyczes wyczes viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl