Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

tellmetruth
10:35
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viadontforgetme dontforgetme
10:35
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viadontforgetme dontforgetme
10:34
7980 ba31 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
10:34

April 20 2017

22:16
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
22:16
5053 52fb 500
Reposted fromoll oll viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
22:15
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
22:15
3000 0b63 500
friend
Reposted frommoralna moralna viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
22:15

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
22:15
1250 efc5
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
22:14
tellmetruth
22:14
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
22:13
1921 0247
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viawszystkodupa wszystkodupa
tellmetruth
22:09
"Rodzice zaszczepili we mnie przekonanie, że rzyganie swoimi uczuciami na innych to szczyt nietaktu.”
— Stephen King
Reposted fromfuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
22:09
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viadontforgetme dontforgetme
tellmetruth
22:08
9786 4530
malo istotne
Reposted frompankamien pankamien viasiostry siostry
tellmetruth
22:08
Niezależnie od tego, co będziesz robić, nie oglądaj się za siebie.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasiostry siostry

April 17 2017

tellmetruth
22:02
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

April 16 2017

tellmetruth
13:45
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viadontforgetme dontforgetme
13:44
2087 7ff8 500

cremeblush:

Marcello Mastroianni and Anita Ekberg in La Dolce Vita (1960)

Reposted fromLittleJack LittleJack viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl